فروش عمده گوجه فرنگی زرد گلابی

گوجه زرد گلابی از جمله واریته های گوجه فرنگی است که فروش عمده آن آغاز شده است.
گوجه فرنگی دارای شکل های مختلفی در بازار است.از جمله گوجه های گرد-گوجه های گلابی شکل و گوجه های مربعی.
گوجه فرنگی گلابی را نیز می توان در انواع زرد و قرمز تهیه کرد.این واریته های خاص هر چند به میزان کم، در حال تولید هستند.با توجه به تقاضاهای بازار برای تولید این واریته می توان به صورت گسترده تولید کرده و در اختیار مصرف کننده قرار داد.