آشنایی با ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای

برای آشنایی با ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید .
امروزه شاهد ارقام مختلفی از گوجه فرنگی در صنعت کشاورزی هستیم . کشاورزان باید برای انتخاب ارقام مختلف آن به عواملی همچون : زمان رسیدن ، طول دوره رسیدن ، مقاومت در برابر بیماری ها ، مقاومت در برابر عوامل محیطی ، سازگاری با شرایط محیط ، اندازه ، شکل ، وزن ، خصوصیات و ویژگی های ظاهری و … توجه کنند .