آمار تولید گوجه فرنگی در دنیا

آیا شما با آمار تولید گوجه فرنگی در دنیا آشنایی دارید؟ در این تولیدات چه کشورهایی پیشتاز جدول رده بندی تولید گوجه فرنگی در دنیا هستند؟ جایگاه ایران در میان این تولیدات در سطح دنیا در کجا می باشد؟
گوجه فرنگی یکی از سبزیجات پرمصرف در دنیا بوده، که حتی بیشتر از هندوانه و کلم قابل کشت بوده، و سطح وسیعی از کشت سبزیجات را در دنیا به خود اختصاص داده، که از این توضیحات می توان برداشت نمود، که گوجه فرنگی بخش مهمی از برنامه غذایی تمام مردم دنیا را به خود اختصاص داده است.
طبق آمارهای جهانی سازمان غذا یا همان فائو کشور چین یک چهارم تولیدات دنیا را به خود اختصاص داده، که از این مقدار بخش زیادی از تولیدات را به مصرف داخلی خود رسانده، پس از چین کشورهای ایالت متحده آمریکا، هند، ترکیه، ایران، ایتالیا و مصر بالاترین میزان تولید جهانی را داشته اند، طبق اطلاعات منتشر شده در این سازمان می توان گفت که، جایگاه هفتم تولید جهانی گوجه فرنگی مختص به ایران بوده، که تولید کل داخلی کشور ایران بالغ بر 5 میلیون تن می باشد، کل تولید جهانی در گوجه فرنگی در سال 2015 بیش از 150 میلیون تن بوده، که تنها سهم چین از این مقدار به 40 میلیون تن در سال می رسد.