ارائه انواع گوجه ازمیر درشت

انواع گوجه فرنگی ازمیر درشت با کیفیت های متفاوت از سمت این مجموعه با قیمت مناسب جهت خرید متقاضیان ارائه شد .

از بین بردن آفات با روش های ارگانیک :

گذاشتن ظروف حاوی مواد شیرین مثل ملات چغندر قند در جذب حشرات مکنده مثل شته ها نیز موثر بوده است .
محلول پاشی جوشانده باقلای مصری ( ترمس ) و یا حنطل ( هندوانه ابوجهل ) با مقداری نمک بر روی گیاهان هم به منظور دفع آفات گیاهی مثل شته و کنه به کار می رود . محلول پاشی جوشانده حنا و تخم شربت بر روی گیاه برای دفع کرم گیاهی ، ضدعفونی بذور مورد کاشت در محلول آب و یا قراردادن چوب خرزهره در داخل سوراخ موش ها باعث دفع آن ها می شود .
در هندوستان و نیجریه از برگ درخت چریش علاوه بر دفع آفات انباری به صورت محلول پاشی روی سبزیجات و صیفی جات برای مبارزه با آفات استفاده می کنند . این درخت در مناطقی از استان هرمزگان می روید تحقیقات اخیر نشان داده عصاره این درخت بر روی بیش از 200 گونه از حشرات آفت از جمله  کنه های نباتی ، قارچ ها ، باکتری های بیماری زا و برخی ویروس ها اثر می گذارد .