اعطای بهترین نمایندگی فروش گوجه سال

برای اعطای بهترین نمایندگی فروش گوجه سال هم از نظر کیفیت و هم قیمت نهایی و تمام شده محصول نیاز به داشتن حداقل شرایط لازم توسط متقاضی است.
خرید و فروش گوجه فرنگی به دلیل مصرف بالایی که در میان مردم دارد و همچنین اهمیت کیفیت و قیمت آن، وجود نمایندگی ها و مراکز بزرگ و مخصوص عرضه این محصول خاص را بیش از پیش ایجاد می کند. لذا افرادی که به دنبال اخذ مایندگی های مربوطه هستند باید برای اعطای این مجوز حداقل شرایط لازم را داشته باشند.