افزایش تولید گوجه فرنگی در کشور

با توجه به افزایش متقاضیان ، تولید گوجه فرنگی در کشور افزایش می یابد .
گوجه فرنگی در دنیای خرید و فروش مواد غذایی ، حجم بالایی را بر عهده گرفته و در سال جز پر فروش ترین محصولات کشاورزی می باشد .
این محصول که در ابتدا سیب عشق و یا هلوی وحشی نام داشت در کشور ما دارای بازار خوبی می باشد و با توجه به نحوه تولید دارای انواع متفاوتی می باشد .
خرید و فروش این محصول و شرکت در این حوزه نیازمند اطلاعات بالایی می باشد تا محصول عرضه شده به خریدار سبب نارضایتی مشتری نگردد و بهترین کیفیت ارائه گردد .