افزایش میزان تولید گوجه فرنگی

در تولید گوجه فرنگی باید به این مهم توجه گردد که افزایش میزان تولید گوجه فرنگی نباید از بازار پسندی آن بکاهد .
از عوامل بالا رفتن میزان تولید و بازار پسندی گوجه فرنگی ، قرمز تر شدن رنگ ، گوشت دارتر و سفت شدن میوه گوجه فرنگی می باشد که این عوامل خود سبب ایجاد مقاومت در گوجه فرنگی نسبت به انواع تنش ها و آفات و بیماری ها می باشد ،
در ضمن گیاه در مقابل شوری و کم آبی مقاوم تر شده و بازیافت آب و کود را نیز افزایش می دهد .
در تولید گوجه فرنگی رعایت این اصول و مطالعه مباحث مرتبط با آن در تولید هرچه با کیفیت تر گوجه فرنگی حائز اهمیت می باشد .