افزایش کشت گوجه فرنگی در گلخانه

سرمای هوا از علل اصلی افزایش گلخانه در جهت کشت و تولید گوجه فرنگی می باشد .
آیا می دانید بهترین زمان جهت تلقیح گیاه گوجه فرنگی در گلخانه چه ساعاتی از روز می باشد ؟
بهترین زمان جهت تلقیح گیاه گوجه فرنگی بین ساعات 11 الی 2 بعد از ظهر می باشد ، چرا که در طی این ساعات رطوبت فضای گلخانه کم و دمای آن افزایش می یابد ،
به همین خاطر دمای گلخانه افزایش یافته و سبب ایجاد امکان تلقیح در گیاه و در صورت عدم تلقیح سبب ریزش گل گیاه گوجه فرنگی می گردد .
پس از تلقیح مدت زمان 18 الی 35 روز لازم است تا گل میوه گوجه فرنگی قابل برداشت شود .
داشتن آگاهی کامل بر نکات و اصول گلخانه داری سبب مناسب طی گشتن مدت زمان کاشت تا برداشت می گردد .