انواع و ارقام گوجه گلخانه ای

برای اینکه بتوانید با انواع و ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای آشنا شوبد لطفا به این مطلب توجه کنید .
باید بدانید که انواع مختلف گوجه فرنگی گلخانه ای بستگی به نوع بذر انتخابی دارد . برای کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای یکی از مهمترین نکات انتخاب بذر مناسب است . اگر بذر مناسبی انتخاب نشود تمامی زحمات کشاورز به هدر می رود . انواع گوجه گلخانه ای عبارتست از : رابی ، نمارین ، نورا ، فادو ، هالی ، ساکورا ، مینو ، پردیس و چندین نمونه دیگر .