انواع گوجه فرنگی ارزان ازمیر

انواع گوجه فرنگی قرمز ارزان ازمیر می تواند در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

گوجه فرنگی  از جمله صیفی جات بسیار پر طرفدار است. این محصول معمولاً در همه فصول سال امکان کشت در ایران را دارد.

گوجه فرنگی کهورستان نیز یکی از گونه های گوجه فرنگی است که دارای مشخصات منحصر به فرد است.این گوجه ها  هم مشخصات درمانی و هم طعمی خاص دارند.