بازار خرید گوجه تازه

منشاء اهمیت گوجه تازه از کجاست؟ آیا گوجه واقعا در همان روز خرید ما به بازار رسیده اند؟ چگونه مستقیما باید نیاز کارخانه ها و مراکز از گوجه تازه برطرف شود؟
گوجه تازه به دلیل حفظ آب موجود و موادی که برای بدن سرچشمه عافیت هستند مهم تلقی می شود.
گوجه فرنگی را داروی و تسکین دهنده برای اغلب درد ها می دانند و اگر فردی خسته و ضعیف شده حتما به خوردن گوجه تازه توصیه می شود.
گوجه ها کم کالری بوده و طعم دلپذیر دارند لذا هر شخصی به جز آنهایی که حساسیت دارند تمایل زیادی به خوردنش خواهند داشت.
گوجه فرنگی غالبا روزانه به محل فروش توزیع می شوند اما بهتر است بدانید گوجه مادامی که سفت است و آبش را درون خود حفظ کرده تازه است، بناباین اگر چنین گوجه های می خرید نباید نگران باشید.
اما نمایمدگی ها در این میانه نقش خطیری دارند زیرا صنایع وابسته به گوجه تازه هستند لذا عوامل پخش باید با توان بیشتری در این مسیر گام بردارند تا سریع و مستقیم تامین کننده آن باشند.