بازار فروش عمده گوجه فرنگی ربی

بازار فروش عمده گوجه فرنگی ربی برای کارخانه ها بسیار داغ شده است.
در فصل تابستان بسیاری از کارخانه ها برای تولید رب گوجه فرنگی، سس و محصولاتی از این دست، از گوجه های تازه استفاده می نمایند. گوجه هایی که در این فصل تولید می گردند، هم قیمت ارزانی دارند و هم از نظر کیفی بهتر از گوجه های سایر فصل ها می باشند. برای همین برای کارخانه مقرون به صرفه است که گوجه خریداری نماید. در این فصل برخی کارخانه ها مازاد مصرف خود را به صورت فله برای فروش به دیگر کارخانه تولید می نمایند.