بازار فروش گوجه فرنگی درختی

گوجه فرنگی قرمز درختی اکثرا در مراکز فروش میوه و تره بار دیده می شوند و از تنوع بالایی برخوردار هستند، این گوجه با مرغوبیتی که دارند اغلب بازار بزرگی را به خود اختصاص می دهند.
با اینکه گوجه فرنگی در بوته هایی به عمل می آیند اما اکنون گونه درختی آن نیز وجود دارند و گاها گوجه هایی که همچون پیچک رونده باشند و میوه دهی خوب هم داشته باشند به آن درختی گویند.

گوجه های درختی در واقع از گونه های پر محصول هستند، میوه ای سرخ و بی نهایت خوشرنگ که بازار را همواره تحت تاثیر خود قرار داده و به فروش متناسب دست می یابد.

گفتنی است موطن اصلی گوجه فرنگی زیتونی آمریکاست و نوع درختی برای بار نخست در ایتالیا پرورش یافته است.