بازار گوجه فرنگی ارگانیک

بازار گوجه فرنگی ارگانیک این روز ها با توجه به مفید بودن آن برای سلامت بدن گسترش یافته است.
آیا با واژه گوجه های ارگانیک آشنایی دارید؟ آیا می دانید این محصولات در چه حدی در کشور تولید می شوند و دارای چه مراحلی در تولید هستند؟ باید گفت که تولید گوجه فرنگی ارگانیک مدت کوتاهی است که در کشور آغاز شده است. اما در همین مدت کوتاه طرفداران زیادی یافته است. علت این مسأله این است که در تولید این نوع از گوجه ها هیچ ماده شیمیایی و کودی استفاده نشده و دفع آفات با روش طبیعی انجام می شود.