برداشت گوجه فرنگی در بهار

کشور ایران در زمینه کاشت و برداشت گوجه فرنگی از جمله منابع اصلی به شمار می آید که برداشت مجدد این محصول در فصل بهار صورت می پذیرد .
امروزه بازار های داخلی حوزه مناسبی جهت فروش گوجه فرنگی بوده و گوجه فرنگی های تولید شده در حجم بالا به دیگر کشور ها صادرات می گردند .
شرکت گوجه ایران نقش به سزایی در خرید و فروش گوجه فرنگی بر عهده دارد و بسیاری از محصولات تولید شده توسط کشاورزان در اقسام نقاط کشور ، از طریق این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به سطح و کیفیت محصول ، وارد بازار های داخلی و خارجی می گردد .