بورس فروش انواع گوجه فرنگی

بورس فروش انواع گوجه فرنگی امکان انتخاب انواع محصول مناسب را فراهم می کند.
گوجه فرنگی از کشور های آمریکای جنوبی به سایر کشور ها راه پیدا کرد.این محصول در زمان قاجار و با مسافرت های فراوان پادشاهان قاجار به ترکیه و ارمنستان به ایران راه یافت. به دلیل وجود آب و هوای متنوع در کشور انواع مدل های گوجه فرنگی را می توان هم اکنون در ایران کشت کرد.کشت محصول مرغوب باعث شده است تا ایران هفتمین کشور تولید کننده گوجه باشد.