تجارت گوجه فرنگی در ایران

شرکت گوجه ایران مرکز تجارت گوجه فرنگی در ایران است .
شرکت گوجه ایران در ابتدای فعالیت هدف خود را بنابر تنظیم قیمت ها در بازار و فروش محصولات وابسته به گوجه فرنگی با قیمت مناسب بنا نهاد . مناسب بودن قیمت ها نیز با هدف افزایش سود کشاورزان و تولید کنندگان و همچنین خریداران و تجار می باشد به طوری که تجار بتوانند محصول دست اول و مرغوب را پیدا کرده و به آن دسترسی داشته باشند و کشاورزان نیز دچار از دست دادن محصول در شرایط افت بازار و قیمت ها نشوند .
به همین دلیل از کلیه تولید کنندگان خواهشمندیم جهت افزایش فروش خود محصول با کیفیت تولید شده را به این مرکز تخصصی خرید و فروش معرفی نمایند .