توجه به کیفیت در انتخاب گوجه فرنگی

کیفیت گوجه فرنگی می تواند ناشی از عدم حضور عوارض بر آن باشد که می بایست در خرید به کیفیت گوجه فرنگی توجه نماییم .
آیا می دانید علت تغییر رنگ و فرو رفتگی در گوجه فرنگی می تواند ناشی از چه عاملی باشد ؟
گوجه فرنگی در معرض تابش شدید خورشید دچار آفتاب سوختگی می شود ،
آفتاب سوختگی در گوجه فرنگی دارای علائمی می باشد ،
تغییر رنگ یافتن گوجه فرنگی ، چروک خوردگی و فرو رفتگی و احاطه هاله زرد رنگ بر آن ،
که معمولا این نواحی در قسمتی از گوجه فرنگی که بیش تر در معرض آفتاب بوده و معمولا بالای آن قرار دارد رخ می دهد .
این علائم معمولا به صورت آشکار شدن نواحی سفید و یا برنزه روشن بر روی گوجه فرنگی می باشد و ابتدا روی گوجه فرنگی های کال دیده می شود .
توجه داشته باشیم که در هنگام خرید گوجه فرنگی به این گونه علائم دقت کرده و بدون عوارض آن را تهیه نماییم .