توزیع انواع گوجه فرنگی قرمز

انواع گوجه فرنگی قرمز گلخانه ای جهت عرضه مستقیم به بازار سراسر کشور و تامین تقاضای تولیدکنندگان در صنعت تولید مواد غذایی با قیمت جدید به صورت عمده توزیع می گردد.
برخی ها می پندارند که اگر گوجه فرنگی را بپزند میزان مواد مغذی و ارزش غذایی آن کاهش می یابد اما این تصوری کاملا غلط می باشد در حقیقت می توان بیان نمود که با پختن گوجه فرنگی نه تنها ارزش غذایی گوجه کم نمی گردد بلکه برخی از موادی که در گوجه فرنگی وجود دارد با پخته شدن فعال می گرددو جذب آن سبب تقویت سلول های معده و روده می گردد.
اگر از جمله کسانی هستید که به فکر تهیه مواد غذایی سالم می باشید می توانید گوجه فرنگی های گلخانه ای ما را یک بار درصورت تمایل امتحان کنید.