توزیع بهترین گوجه گلخانه ای در سراسر کشور

بهترین گوجه گلخانه ای برای عرضه به عمده فروشان کدامند؟ نحوه توزیع گوجه به صورت سراسری در کشور چگونه است؟ آیا گوجه های توزیع شده در تره بار سالم و بی نقص هستند؟
گوجه تنوع زیادی دارد و امروزه اغلب به صورت گلخانه ای در دو صورت تزئینی و معمولی کشت می شود هر دو بازار خود راداشته و گونه های معمولی بیشتر در بازار ایران جایگاه یافته اند زیرا هم قیمت ارزانتری دارند و هم تولید انبوه موجب این امر است.
گفتنی است فروشندگان عمده ای، شرکت های توزیع کننده و صنایع وابسته نیاز خوب را باد به نحوی برطرف سازند لذا گوجه های زینتی برای انها کاربد نخواهد داشت و تهیه این رقم (زینتی) برای فروشگاه های زنجیره ای به صورت بسته بندی شده و … کاربرد دارد.
بر همین اساس توزیع گوجه فرنگی اغلب با بسته بندی هایی عمراه است که این محصول از آسبی مصون باشد.
گوجه های گلخانه ای با توجه به مراقبت های ویژه ای دارند از سلامت بیشتری به جهت اعتدال در مصرف کود و … دارند.