توزیع مستقیم گوجه فرنگی صادراتی

توزیع گوجه فرنگی صادراتی به صورت مستقیم از زمین های کشاورزی انجام می شود.
خواص فراوان گوجه فرنگی باعث مصرف روز افزون این میوه شده است. به عنوان مثال افرادی که سنگ کلیه دارند، با مصرف گوجه فرنگی می توانند این مشکل را ساده تر بر طرف نمایند. این میوه ملین می باشد،و یبوست را از بین می برد.اما نکته ای که در مورد گوجه فرنگی جالب است،امکان صادرات آن در هر زمانی می باشد. مسلماً برای صادرات باید مشخصه هایی داشته باشد که دریافت گواهی سلامت محصول هم یکی از آن ها می باشد.صادرات بهترین منبع در آمد این محصول است.