تولید انواع گوجه فرنگی ارگانیک ربی

انواع گوجه فرنگی ربی که به روش ارگانیک تولید شده اند، در این سایت عرضه شده اند.
یکی از روش های کشتی که مدتی است رونق بیشتری از آن را در بین کشاورزان و گلخانه داران شاهد هستیم روش ارگانیک است.

اما چرا این روش پس از سال ها دوباره احیا شده است؟
بشر همواره به دنبال روش هایی برای تولید محصولات سالم تر بوده است.
به عنوان مثال با وجود آن که در گلخانه گوجه های مرغوب تری تولید می شود ،اما روش داربستی را مورد استفاده قرار می دهند که هم مرغوبیت گوجه های گلخانه ای را دارد و هم مانند گوجه های باغی که در معرض ابتلا به بیماری های ناشی از ارتباط بوته با خاک هستند ، قرار نمی گیرد. پس محصول به لحاظ کیفی مرغوب تر است.

روش دیگر کشت ارگانیک است. در این روش کود و مواد شیمیایی جایگاهی ندارد. همین امر سبب شده تا مواد مغذی مانند لیکوپن در این نوع از کشت، در گوجه ها بیشتر باشد.