تولید بالای گوجه فرنگی در جنوب

یکی از مناطق پر کاشت گوجه فرنگی در جنوب کشور عزیزمان می باشد که دارای تولید بالای گوجه فرنگی می باشد .
گوجه فرنگی بسته به عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی دارای انواع متفاوت می باشد و در طی فصول متفاوت سال در ایران از حجم برداشت متفاوتی برخوردار است .
در فصول گرم تر سال تولیدات گوجه فرنگی در نواحی شمالی و در طی فصول سرد تر سال در نواحی جنوبی افزایش می یابد و بسته به دیگر عوامل محیطی می توان حجم تولیدات را افزایش داد .
هم اکنون نواحی جنوبی حجم بالایی از تولید را به خود اختصاص داده اند و می توان گوجه فرنگی در احجام متفاوت را از این مناطق تهیه کرد .