تولید و فروش محصول گوجه فرنگی

تولید و فروش محصول گوجه فرنگی که مدت زمان زیادی است در بازارهای مختلف در کشور عرضه می شود نسبت به برخی محصولات دیگر افزایش داشته است.
محصول گوجه فرنگی یک محصول پر مصرف است که سالهاست به عنوان یکی از صیفی جات موثر در پر کاربرد در منوی غذایی ما ایرانی ها به وفور مورد استفاده قرار گرفته و مصرف می شود. از این رو این محصول خوشمزه را می توان به عنوان یک محصول پر فروش سالیانه تولید و روانه بازار کرد.