تولید و پخش گوجه خشک

هدف از تولید گوجه خشک با شیوه صنعتی و استاندارد آن چه می باشد و بهترین مارک و برند تولید شده با چه مسیر مشخصی برای مصارف تبیین شده عرضه می شوند؟
آنچه مسلم است کاربرد های تغذیه ای فراوان گوجه می باشد که امروزه با خلاقیت هایی رنگ و روی فرآوری آن عوض شده و می توان کاربری های جدیدی را نیز برای آن یافت.
گفتنی است گوجه خشک از مشتقاتی است که استاندار و صنعتی به ثمر رسیده و می تواند در گام های بعدی محصولی دیگر مانند پودر گوجه را در اختیار گذارد که به عنوان چاشنی در تنقلاتی مانند چیپس، پفک و … استفاده دارد.
برند های مختلفی تولید گوجه خشک (که حتی می تواند جزو خشکبار باشد) را داشته و توزیع گر تخصصی آن در فروشگاه های مجازی و حقیقی با جدید ترین روش ها هستند.