تولید کننده گوجه فرنگی اصلاح شده

چرا تولید کننده ها اغلب دقت نظرشان را معطوف به گوجه اصلاح شده می کنند؟ آیا از مزیت های بالقوه گوجه فرنگی جدید پرورشی به طور کامل آگاهید؟
امروزه همه علاوه بر این که به دنبال ارائه دستاورد خوب و مشتری پسند هستند دوست دارند سود کلان به دست آورند و گوجه فرنگی هم جزو محصولاتی است که دست برای تولید و عرضه فراوان دارد و البته به همان میزان مخاطب و متقاضی نیز وجود دارند ضمن اینکه مازاد مصرف برای صادرات در نظر گرفته می شوند.
گفتنی است گوجه فرنگی اصلاح شده منجر به عمل آوری اقسام مختلف گوجه با خصوصیاتی قابل توجه شده اند، این قسم از گوجه فرنگی با ماندگاری بالا در کنار باردهی خوب نظر پرورش دهندگان و واحد های تولید کننده را به خود معطوف ساخته و وجود تمامی ویژگی های مثبت از قبیل رنگ و زیبایی، مزه های متنوع و نگهداری طولانی مدت در منزل برای هر متقاضی آن را انتخابی مناسب کرده است.