تولید گوجه صلیب درجه یک

قابل توجه تولید کنندگان درجه یک گوجه فرنگی صلیب . جهت عرضه محصول خود در سراسر کشور با ما همراه شوید .
مبارزه بیولوژی با بیماری ها :
اخیرا محققان دریافته اند که نفوذ ریشه های الین قارچ به درون ریشه های گوجه فرنگی باعث افزایش 1 تا 3% بتاگلوکارناز و کیننتیاز در شیرابه ریشه می شود .
آغشته کردن ریشه های گوجه فرنگی و خیار تنها به چند صد عدد قارچ تریکودرما و انتقال بوته ها به خاکی با قارچ ریزوکتونیا و پی تی یوم مایع زنی شده بودند نشان داد که آلودگی قارچ های مضره مایع زنی شده بسیار کمتر از حد استاندارد شاهد می باشد .
اختلاط این قارچ با مقدار کمی سموم ضدعفونی کننده در خاک و یا استفاده آن پس از اعمال ضدعفونی خاک با اشعه خورشیدی بسیار مفید می باشد .