تولید گوجه فرنگی باغی

میزان مصرف گوجه فرنگی باغی روز به روز افزایش یافته و با توجه به کاربرد های فراوانی که دارد میزان تولید آن افزایش می یابد .
از جمله مواد غذایی مورد نیاز در زندگی بشر ، گوجه فرنگی می باشد که دارای خواص فراوان می باشد .
امروزه کشت آن در سطح وسیعی از کشور صورت می پذیرد و صادرات آن با توجه به افزایش متقاضیان آن در خارج از کشور افزایش یافته است .
در این فصل از سال از گوجه فرنگی های باغی موجود در کشور می توان به گوجه فرنگی های جنوب کشور اشاره نمود که توسط شرکت گوجه ایران به صورت وسیع به خارج از کشور صادرات می گردد .