تولید گوجه فرنگی و فرآوری آن

گوجه فرنگی با توجه به میزان درخواست ها در سال تولید گشته و پس از آن مورد فرآوری قرار می گیرد .
از جمله محصولات مهمی که در حوزه محصولات کنسروی تهیه می گردد تولید و فرآوری گوجه فرنگی می باشد که با توجه به اهمیت بیش تر آن نسبت به دیگر مواد غذایی کنسرو شده ، دارای سطح تولید بیش تری می باشد .
گوجه فرنگی و محصولات تبدیلی آن در صنایع تبدیلی از جمله مهم ترین تولیدات در جهان می باشد به طوری که سالانه به طور میانگین میزان 31 الی 35 میلیون تن گوجه فرنگی در کارخانه ها مورد فرآوری قرار می گیرد .