تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در شمال

گوجه فرنگی از دسته سبزیجات ارزشمند در وعده های غذایی می باشد که در فصول سرد سال در شمال به صورت گلخانه ای تولید می گردد .
هدف از احداث گلخانه ها چیست ؟

گلخانه ها مکان هایی جهت پرورش گیاهان و محصولات غذایی می باشد که با هدف محافظت در مقابل عوامل طبیعی از جمله باد وباران و فراهم آوردن شرایط رشد آن ها احداث می گردد .
هم چنین احداث گلخانه ها برای تولید خارج از فصل گیاهان و میوه ها می باشد .
فصل تولید عمده گوجه فرنگی تابستان می باشد که جهت مداومت در تولید آن در دیگر فصول ، گلخانه هایی احداث می گردد و شرایط آب و هوایی ، تلقیح و دیگر عوامل جهت رشد هرچه بهتر آن بررسی می گردد .
استان های شمالی از جمله مکان هایی می باشند که درصد بالایی از گلخانه ها را در خود جای داده اند .