تولید گوجه گلخانه ای در بیرجند

متقاضیان جهت تولید گوجه گلخانه ای در بیرجند می توانند از طریق شرکت گوجه ایران به هدف خود برسند.
برگ گوجه فرنگی دارای خواص دارویی می باشد . برگ گوجه فرنگی را باید به مقدار معین و محدود مصرف کرد و حتما با تجویز افراد آگاه یا پزشک باشد چرا که برگ این گیاه سمی است . لازم به ذکر است که گیاه گوجه فرنگی خاصیت حشره کش بودن نیز دارد.