خریدار گوجه فرنگی برای رب

خریدار گوجه فرنگی برای تهیه رب اکثراً کارخانه های تولید مواد غذایی هستند.
از گوجه فرنگی علاوه بر مصارف تازه و خوراکی در تهیه رب ، انواع سس ها و چاشنی ها هم استفاده می شود. اما باید توجه داشت که از همه ارقام گوجه فرنگی برای تهیه رب نمی توان استفاده کرد.گوجه فرنگی های مخصوص رب اغلب از ارقام یونیژن هستند که آب و گوشت لازم و کافی را دارا هستند.