خرید انواع گوجه فرنگی جنوب

جنوب کشور انواع گوجه فرنگی ها کشت می شود که مجموعه گوجه ایران در زمینه خرید و فروش آن فعال است .
مناطق وشهر های مختلفی در جنوب کشور هستند که در زمینه تولید گوجه فرنگی فعالیت می کنند . فصل گوجه فرنگی جنوب کشور از آبان ماه شروع می شود و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد .
شرکت گوجه ایران نماینده های متعددی در کشور به خصوص مناطق جنوبی کشور دارد . به همین علت با استفاده از روابط مستقیم با کشاورزان قیمت های مناسبی را به خریداران ارائه می کند .