خرید انواع گوجه فرنگی ربی برای کارخانه

برای کارخانه می توان انواع گوجه فرنگی ربی را خرید که بسته به کیفیت کمی تفاوت در قیمت داریم.
کارخانه تولید رب گوجه فرنگی و نیز انواع سس هایی که با استفاده از گوجه تولید خود را دارند،به دنبال گوجه هایی هستند که با بذر هایی کاشته شده اند که برای این کاربرد هستند. گوجه های ربی برای مصارف تازه کارایی ندارند و در نتیجه با نوع خاصی از بذر ها به دست می آیند. اغلب این گوجه ها باید دارای بریکس بیش از 4 باید باشند تا خرید آن ها برای کارخانه مقرون به صرفه باشد. گوجه های ربی باید در سبد به صورت عمده عرضه گردند.