خرید عمده انواع گوجه فرنگی ربی

برای خرید گوجه فرنگی ربی جهت مصرف کارخانه های رب گوجه فرنگی به این متن توجه کنید .
گوجه فرنگی ربی محصولی است که فقط برای تولید رب گوجه استفاده می شود . این گوجه ها عموما آبدار و شل بوده و اندازه به نسبت بزرگتری از بقیه گوجه فرنگی ها دارند . بذر های این محصولات معمولا فلات ، موبیل و یونیژن می باشد .
گوجه فرنگی ربی قیمت کمتری نسبت به سایر گوجه فرنگی ها به خصوص محصولات گلخانه ای دارند و در تناژ های بالا خریداری می شوند .