خرید عمده انواع گوجه فرنگی

انواع گوجه فرنگی به صورت عمده خرید و فروش می شود که می تواند محصولی پر سود برای تجار باشد.
اوره، چربی خون، نقرس ، بیماری های مفاصل مانند روماتیسم، کلکسیونی از بیماری ها هستند که تنها با خوردن میوه گوجه فرنگی می توان آن ها را از بین برد.
اما علاوه بر خواصی که باعث می شود، تا مصرف گوجه روز به روز بیشتر گردد، کاربرد های آن در صنعت هم سبب تولید بیشتر می شود.
ایران در بین کشور های مختلف عرضه کننده این محصول در رتبه 7  قرار دارد که همین باعث شده تا بتواند مقادیر مورد نیاز کشور های همسایه و به خصوص روسیه را تأمین نماید.
لیکوپن گوجه در زمانی که پخته می شود، قابلیت جذب بیشتری دارد و می توان گفت که در رب این ماده بیشتر است.