خرید و فروش انواع گوجه فرنگی صادراتی

خرید و فروش گوجه فرنگی صادراتی در حجم بالا از طریق کارشناسان فروش ما انجام می شود.
گوجه فرنگی در هر نوع و رقمی که باشد دارای خواص مشابه برای بدن است. به عنوان مثال خاصیت اشتها آوری برای افراد و نیز پاک کنندگی خون در تمام رقم ها وجود دارد. اما گوجه فرنگی های صادراتی به دلیل دارا بودن خواص متفاوت مورد توجه نیستند، آن چه آن ها متمایز کرده، کیفیتی است که دارا هستند. گوجه های صادراتی هم فرم یکنواختی دارند و هم اندازه بزرگ تری دارند. این گوجه در سبد های 2 ردیفه با وزن 7 یا 8 کیلو آماده بارگیری هستند.