خرید و فروش عمده گوجه ربی

خرید و فروش عمده گوجه فرنگی ربی با شرکت گوجه ایران بدون دغدغه انجام می شود .
یکی از بزرگترین دغدغه های کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی تامین ماده اولیه یعنی گوجه فرنگی ربی می باشد . شرکت گوجه ایران پس از عرضه محصولات صادراتی و مرغوب وارد عرصه خرید و فروش گوجه فرنگی ربی شده است . کشاورزان می توانند محصولات خود را که برای تازه خوری مناسب نیستند به بازار گوجه ایران عرضه کنند تا این شرکت اقدام به فروش و تحویل آن به کارخانه های رب نماید .
کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی نیز می توانند با ارسال سبد های خود روزانه هر مقدار از این محصول را که لازم داشته باشند خریداری کنند .