خرید گوجه ارزان جیرفت

در جنوب کشور علاوه بر جیرفت کدام شهر ها در عرضه عمده گوجه فرنگی نقش دارند که موجب ارزانی آن شده و بازار خرید و فروش را تحت اختیار خود می گیرد.
جمع آوری گوجه در مناطق مختلف کشور با فواصل زمانی نه چندان زیاد شروع می شود، این محصول به طور ویژه در مناطقی از کرمان مانند جیرفت، کهنوج و … به دست می آید و شهرهای بوشهر، چابهار و دیگر مناطق کشور هم در عرضه آن نقش دارند به طوری که ارائه آن از همه آن مراکز موجب فراوانی و در نتیجه ارزانی آن می شود.
بی شک خرید و فروش عمده و کلان گوجه متداول است زیرا میوه ای پرکاربرد می باشد که تامین کننده نیاز صنایع وابسته و مردم است.