خرید گوجه فرنگی با کیفیت شمال

در استان های شمالی به علت شرایط آب و هوایی مطلوب در زمینه کشت گوجه فرنگی ، میزان باروری و کیفیت محصول افزایش یافته است .
گوجه فرنگی برای رشد و نمو سریع خود و همچنین به خاطر محصول زیادی که تولید می کند نیاز فراوانی به آب دارد ، که این شرایط به صورت ویژه تر در استان های شمالی به علت درجه آب و هوایی و دیگر شرایط مطلوبی که داراست فراهم گشته است .
از علل دیگر مصرف زیاد آب در گیاه گوجه فرنگی می توان به تبخیر آب اشاره نمود زیرا در اثر تهویه که برای پایین آوردن رطوبت محیط لازم است ، تبخیر شدت یافته و در نتیجه نیاز گیاه به آب افزایش می یابد .
کنترل دقیق مقدار و زمان آبیاری در برقراری تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه و در نتیجه میزان باروری و کیفیت محصول گوجه فرنگی موثر خواهد بود ، این عمل هر چند مشکل است ولی استفاده از رطوبت سنج می تواند کمکی در این راه محسوب شود .
آبیاری گوجه فرنگی معمولا در مواقع لزوم صورت گرفته ولی از شروع میوه و متورم شدن تا پایان دوره برداشت باید افزایش پیدا کند و خاک همیشه مرطوب نگهداری شود .