خرید گوجه فرنگی صادراتی با کیفیت

گوجه فرنگی صادراتی را با کیفیت بالا از مجموعه گوجه ایران خرید کنید .
انبار کردن گوجه فرنگی :
برای انبار کردن گوجه فرنگی ها را باید بعد از برداشت به سرعت خنک کرد تا گرمای زمان برداشت آن ها حذف گردد و دارای طول عمر بیشتری شوند .
معمولا تعداد دفعات برداشت میوه ها در بهار دو بار در هفته و در تابستان سه بار در هفته است . برای برداشت میوه ها در یک مرحله خاص از رنگ و جو یک سیستم مدیریت خوب ضروری است .
میوه هایی که در رسیدگی کامل برداشت شوند طول عمر خیلی کوتاهی دارند مخصوصا اگر عملیات برداشت با دقت انجام گیرد .
در صورتی که برداشت میوه در مراحل قبل از رنگ گرفتن کامل انجام شود باید محصول در اطاق با حرارت مصنوعی 21 تا 22 درجه سانتی گراد قرار داده شود و یا ازگاز اتیلن به نسبت 1 تا 4 در هزار استفاده کرد .