خرید گوجه فرنگی صادراتی درجه یک

بازار گوجه ایران یکی از مراکز خرید و فروش گوجه فرنگی صادراتی درجه یک در کشور می باشد . انواع محصولات باغی و گلخانه ای عرضه شده است .

علف های هرز در گلخانه :

برای کنترل از علف های هرز داخل گلخانه راه های مختلفی وجود دارد که هر کدام اهمیت خاص خود را دارد . از جمله ضد عفونی خاک قبل از کاشت با استفاده از بخار آب داغ و یا روش انرژی خورشیدی با کود حیوانی که قبلا به آن اشاره گردید .
استفاده از مالچ های پلی اتیلن خاک پوش روی بستر در حین رشد بوته اصلی عوامل مهمی در کنترل علف های هرز می باشند . با اعمال صحیح مدیریت تولید و بهره گیری مناسب از منابع آب ، خاک ، سرمایه نیروی انسانی و نهاد ها می توان نه تنها نسبت به پیشگیری و دفع به موقع علف های هرز اقدام نمود بلکه هزینه های تولید را به حداقل رساند . ضمن اینکه با حداقل مصرف سموم علف کش و برداشت محصول مرغوب از تخریب منایع کشاورزی مثل خاک ، حشرات مفید و موجودات ذره بینی خاک جلوگیری کرد . لذا نباید از مضرات وجود علف های هرز داخل گلخانه غافل ماند . با این وصف به نظر می رسد ابتدا راه های مناسب پیشگیری با علف های هرز را باید مورد توجه قرار داد . به عنوان مثال نوعی ویروس پیچیدگی انتهای برگ وجود دارد که اول روی گیاهی از خانواده اسفناج فعالیت می کند و پس از آن  به محصول گوجه فرنگی منتقل می گردد و یا آفت کنه که نخست روی بعضی از علف های هرز مثل پیچک ها رشد و نمو نموده و بعد به بوته ها حمله می کند .