خرید گوجه فرنگی های بوته رس

گوجه فرنگی های بوته رس در کشور با توجه به این که در طول فصول سال یافت می گردد در بازار مورد خرید و فروش قرار می گیرد .
یکی از انواع گوجه فرنگی های مصرفی که به مقدار زیاد در بازار ارائه می گردد ، گوجه فرنگی های گرد و تخم مرغی می باشد که به صورت باغی و بر روی بوته رسیده می شوند .
این محصول در سال در حجم بالا توسط عموم مردم مورد مصرف قرار می گیرد و دارای بازار عمده تر و بهتری جهت خرید و فروش می باشد .
و هم چنین مصرف صادراتی این نوع گوجه فرنگی با توجه به چهار فصل و در دسترس بودن آن در طول سال صورت می پذیرد .