زمان کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

برای فهمیدن زمان کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای لطفا به این متن توجه کنید .
مقدار تراکم گوجه فرنگی در هر فصل متفاوت است.به طور مثال در کشت پاییزه و زمستانه 1/5 بوته در متر مربع است. و در بهار و تابستان 2 تا 2/3 بوته در هر متر مربع است. به طور میانگین در حرارت مناسب حدود 6 روز طول می کشد تا بذر جوانه بزند.از این زمان تا زمان برداشت محصول 90 تا 110 روز است. اگر شرایط استاندارد باشد چیزی حدود 30 تا 40 کیلوگرم از هر متر مربع بار دهی اتفاق می افتد.
اما زمان کاشت بذر گوجه فرنگی را می توان به صورت زیر توضیح داد
– اگر بذر کاری یکبار انجام شود و در تمام سال گیاه در گلخانه باشد بین 15 تیر تا 15 مرداد کاشت می شود.
– در صورتی دوبار کشت انجام شود در اواسط تیر و  در آذر ماه انجام می پذیرد.

به گوجه فرنگی باید استرس های زیر وارد نشود.
– درجه حرارت بالا
– درجه حرارت پایین
– رطوبت هوا
– خشکی هوا

آفات مهم گوجه فرنگی
مینوز،کنه،مگس سفید،تریپس ،کرم برگ خوار و شته که برای رفع آن ها و پیشگیری از هر یک نیاز به اقدامات کارشناسی است.