سنگ مرمریت مشکی طلایی از آتش گرفتن خانه جلوگیری می کند

به بازدیدکنندگانی که وارد آن می‌شوند، فضای وسیعی شبیه به کلیسای جامع، پوشیده از سنگ مرمر سفید خالص دریافت می‌شود.

ترکیب نور طبیعی، سنگ طبیعی و معماری خلاقانه، حال و هوای غم انگیز را به حالتی امیدوارکننده تبدیل می کند.

قیمت سنگ مرمریت مشکی طلایی در حال افزایش است.

با سرگردانی در اطراف ساختار گسترده، در نهایت انگشتم را روی کیفیت مورد علاقه خود از سنگ مرمر واقعی گذاشتم.

نور به درون سنگ سفید نفوذ می کند، سپس با درخشندگی بهشتی به بیرون تابیده می شود و اتاق را با درخششی گرم و نرم پر می کند.

آن را به سنگی مانند مرمر بسپارید تا حال و هوای ساختمان را کاملاً تغییر دهد.

سنگ مرمر برای هزاران سال استعاره ای از عبادت، احترام و زیبایی بوده است.

توانایی آن در انجام این کار امروزه بیش از پیش مورد قدردانی قرار گرفته است.

سنگ مرمر نوعی سنگ دگرگونی است که از کلسیت یا دولومیت متبلور مجدد ساخته شده است.

سنگ های دگرگونی به سنگ هایی گفته می شود که در طول سال ها از سنگ های موجود تبدیل می شوند.

این فرآیند به عنوان دگرگونی شناخته می شود که به معنای تغییر تدریجی در شکل است.

شاخ و برگ سازی فرآیند لایه بندی مکرر در سنگ های دگرگونی است.

بر اساس مطالعات زمین شناسی، سنگ مرمر یک سنگ شاخ و برگ نیست، اما تناقضات زیادی با این نظریه وجود دارد.

مرمر اغلب به عنوان سنگ آهک دگرگون شده شناخته می شود.

سنگ مرمر در مجسمه سازی و در فرآیند ساخت و ساز استفاده می شود.

سنگ مرمر را می توان در چندین منطقه در سرتاسر جهان یافت، اما بیشترین درخواست ها از یونان و ایتالیا هستند.

به خاطر خالص ترین رنگش معروف است.