شاخص های قیمت گذاری گوجه فرنگی

آیا شما با شاخص های قیمت گذاری گوجه فرنگی آشنایی دارید؟ این شاخص ها چه هستند؟ در این قیمت گذاری آیا به نوع گوجه فرنگی توجه می شود؟
امروزه به علت صنعتی شدن زندگی، افزایش جمعیت، و استفاده از زمین های زراعتی و غیر زراعتی به میزان زیاد، می توان نتیجه گرفت که هر کالای تولیدی برای خود به تنهایی بها و قیمتی داشته و نمی توان یک محصول تولیدی را صرفاً به خاطر اینکه راحت تولید می شود فاقد قیمت گذاری و ارزش دانست.
گوجه فرنگی هم یکی از محصولات خاص بوده، که با توجه به نوع کشت آن، چه به صورت گلخانه ای و چه به صورت غیر گلخانه ای است، دارای بها و قیمتی است. در قیمت گذاری برای سبزی خاصی مانند گوجه فرنگی میزان شاخص هایی مانند، مصرف انرژی، نوع کشت، نوع بذر مورد نظر برای تولید گوجه فرنگی، کود مصرفی، آبیاری، برداشت، حق الزحمه کارگران و حمل و نقل گوجه فرنگی برای رساندن به میدان های میوه و تره بار یا انبار داری ها مورد توجه قرار گرفته، و همه این عوامل که خودبخود باعث افزایش قیمت گوجه فرنگی شده، به نام ارزش افزوده شده برای گوجه فرنگی مد نظر است.
نوع گوجه فرنگی و نوع بذر آن در این شاخص قیمت گذاری خیلی مهم بوده، به گونه ای که هر چه نوع بذر یا گوجه فرنگی مورد نظر کمیاب تر باشد، دارای ارزش قیمتی بالاتر و حتی تنوع رنگ بیشتری است، امروزه حتی گوجه فرنگی هایی با رنگ های زرد، مشکی در بازار موجود است، که شما می توانید با خرید آن ها از تنوع و گوناگونی گوجه فرنگی لذت برده، و از آن نهایت استفاده را به منظور بهره مند شدن از خواص گوجه فرنگی ببرید.