شروع برداشت گوجه فرنگی در کشور

با توجه به تغییرات آب و هوا و مناسب شدن زمینه های کشت ، برداشت گوجه فرنگی در کشور آغاز می گردد .
مصرف گوجه فرنگی به عنوان یک نمونه سبزی از قرن نوزدهم میلادی آغاز گشت و پس از جنگ جهانی اول به تدریج مصرف آن افزایش یافت .
امروزه مصرف گوجه فرنگی به صورت خام و یا به صورت پخته و فرآوری شده آن مورد مصرف قرار می گیرد .
کشت گوجه فرنگی در تمام فصول سال در تمام مناطق دنیا صورت می پذیرد .
گیاه گوجه فرنگی یک ساله و ارتفاع آن در حدود یک متر می باشد که دارای شاخه های زیادی می باشد .
گل های گیاه گوجه فرنگی به رنگ زرد می باشد که از کنار شاخه  ساقه آن بیرون می آید .
rame(this)” style=”width: 100%;”>