صادرات انواع گوجه زرد با کیفیت

انواع گوجه فرنگی زرد اعم از زرد گلابی و گیلاسی با کیفیت عالی و قیمت مناسب جهت صادرات تجار موجود است .
بیماری های گیاهی به وسیله قارچ ها ، باکتری ها ، فیتوپلاسما ها ، ویروس ها ، نماتد ها و عارضه های محیطی ایجاد می شوند .
عوامل محیطی به طور جدی رشد طبیعی را تحت تأثیر قرار می دهند . از جمله این شرایط می تواند دمای نا مطلوب یا رطوبت کم یا زیاد زمین ، تغذیه نا متعادل ، مقدار زیاد یا کم از مواد معدنی ، محیط فوق العاده اسیدی یا بازی ریشه ، آبیاری ضعیف یا آلودگی های صنعتی باشد .
اگر از شرایط صادرات گوجه فرنگی به کشور های همسایه اطلاعی ندارید می توانید از بازار گوجه ایران کمک بگیرید .