صادرات بهترین گوجه فرنگی زرد گلابی

بهترین گوجه فرنگی زرد گلابی را می توان در ایران کشت و صادرات آن را نیز مد نظر داشت.
از ارقام خاص گوجه فرنگی که به تازگی در کشور تولید و به بازار عرضه می شوند، گوجه فرنگی های زرد گلابی هستند.این رقم از گوجه فرنگی دارای شکلی همانند گلابی است و داری طعم ملس می باشد.این گونه از گوجه فرنگی برای رسیدن به بازار نیاز به هوای آزاد دارد و در باغ و حیاط قابل کشت است. شاید برای بسیاری از کشاورزان وجود این گوجه فرنگی به عنوان یکی از ارقام قابل صادر کردن خبر خوشی بوده و بر روی کاشت آن سرمایه گذاری کنند.