صادرات عمده گوجه زیتونی با کیفیت

جهت صادرات عمده گوجه فرنگی زیتونی با کیفیت می توانید به این بازار مراجعه کنید تا محصول مناسب را به شما عرضه کنیم .
پوسیدگی گل گاه میوه :
این عارضه به علت مقادیر نا کافی کلسیم در گیاه ایجاد می شود . اگر مقدار کافی کلسیم در محلول غذایی به کار رود ، ممکن است به علت کمبود آب،مقدار کافی آن به گیاه نرسد .
اگر گیاه پژمرده باشد مواد مغذی به سختی جذب آن می شوند ، لذا با وجود این که این ناهنجاری در اثر کمبود کلسیم پدید می آید ولی می تواند در اثر تنش کم آبی نیز ایجاد شود . گیاهانی که سریعا در حال رشد هستند و ناگهان در معرض کم آبی قرار می گیرند ، برای این ناهنجاری مستعد می گردند . هر شرایط تنشی که در جذب کلسیم ، خللی وارد کند ، ممکن است باعث وجود این مشکل شود برخی از عوامل تنش زا عبارتند از :
• شورشدن بستر کشت
• نیتروژن زیاد و رشد سریع گیاه
• دمای بالا و دمای خیلی پائین همراه با رطوبت بالا و در زمستان تحریک ریشه می باشند .
برای جلوگیری از این مسئله باید میزان رشد گیاه را ثابت نگه داشت و از نوسانات زیاد در میزان آب و دما جلوگیری کرد و میزان کلسیم در محلول غذایی را افزایش داد ، هنگامی که این عارضه اتفاق می افتد ، می توان از آسیب دیدن میوه های سالم به وسیله افشاندن محلول کلرایدکلسیم 36% جلوگیری نمود برای ساختن محلول لازم است یک قاشق غذاخوری پودر کلراید کلسیم را در 4 لیتر آب حل و استفاده نمود .
از افراط در مصرف کود نیتروژن به ویژه در شکل آمونیوم باید اجتناب شود . آمونیوم مقدار کلسیم مورد نیاز را کاهش داده و در عین از مقدار قابل دسترس آن نیز می کاهد . برخی از گونه ها ممکن است مقاومت بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند .